Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia spalania paliw.

 
Zielona Góra, 04 listopada 2022 r.
DŚ.II.721.1.1.2022

OGŁOSZENIE

   Na podstawie art. 96 ust. 1 i ust. 5, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), oraz art. 30, art. 39 ust.1, pkt 1-5, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.)
 
Zarząd Województwa Lubuskiego
informuje
o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającego uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie:
1. wprowadzenia na obszarze w województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – uchwała nr XLVI/732/18,
 
Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 04.11.2022 r. do 25.11.2022 r. Z projektem uchwały można zapoznać się w Departamencie Środowiska (w Wydziale Pozwoleń i Programów), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Olbrychta 10 w Zielonej Górze, pokój nr 101 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (www.bip.lubuskie.pl w zakładce Ochrona środowiska/ uchwały antysmogowe).
   W ramach konsultacji społecznych, Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 17.11.2022 r. od godz. 11.00 do godz. 13.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 
Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w następujących formach: 
● pisemnie na adres:
Departament Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

● ustnie do protokołu,
● za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.dsr@lubuskie.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubuskiego.
 
Z poważaniem
Łukasz Porycki
Wicemarszałek Województwa
Lubuskiego

23 listopada Zapraszamy na szkolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze

Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze widzi konieczność zorganizowania szkolenia dla rolników - posiadaczy zwierząt ( bydło, trzoda chlewna) w temacie dotyczącym :

-ubojów z konieczności,

-ubojów na użytek własny zwierząt gospodarskich,

- epizodycznych sytuacji dotyczących ptasiej grypy oraz afrykańskiego pomoru świń

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. w Bojadłach na sali GOK o godzinie 12:00

Serdecznie Zapraszamy

Załączniki

Informacja o wynikach przetargu na działki nr 521/4 oraz nr 521/10

VII Edycja Olimpiady Statystycznej

Konkurs fotograficzny "Powiat oczami dzieci"

Pierwsza edycja konkursu fotograficznego "Powiat oczami dzieci"
Starosta Powiatu Zielonogórskiego Krzysztof Romankiewicz  ogłasza pierwszą edycję konkursu fotograficznego „Powiat Oczami Dzieci”. 
 
Zachęcamy do  wzięcia udziału w konkursie skierowanym do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych oraz do zapoznania się z jego regulaminem. Zdjęcie opisane  według następującego wzoru: imię, nazwisko, Powiat Oczami Dzieci  wraz z kartą zgłoszenia, oświadczeniem podpisanym przez  rodzica/opiekuna (formularze znajdują się w załącznikach poniżej) należy przesyłać do Urzędu Gminy Bojadła  drogą elektroniczną na adres urzad@bojadla.pl z dopiskiem Powiat oczami dzieci do dnia 10.11.2022 r. 
Przedstawiciele Urzędu komisyjnie wybiorą zdjęcie, które najlepiej promuje region a autor zwycięskiej pracy otrzyma atrakcyjne upominki. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz w kalendarzach na rok 2023.  

Załączniki

Grupę wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Klenicy, Gmina Bojadła

Załączniki

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE

Biuro Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem zaprasza członków Stowarzyszenia, przedstawicieli sektora publicznego, lokalnych liderów, społeczników gmin na Spotkania konsultacyjne ws. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres finansowania 2023-2027. 

Bezpłatne badania mammograficzne

Dnia 7 października 2022 r. w Bojadłach przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Boczna 1A

przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzonych w latach: 1967 r.-1972 r. - te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Zapisy na badania

Zapisy na badania prowadzone są pod numerem telefonu: 68 41 41 411 (od 8.00 do 16.00: pn.-pt. )

Po prostu przyjdź

Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można było rozebrać się do pasa. W tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.

Podczas badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund.

Dlaczego warto robić mammografię?

Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 - 8 lat. Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Informacja dla wędkarzy.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU KOŁA PZW W BOJADŁACH
 
W związku z obecną sytuacją na rzece Odrze Zarząd Koła PZW Bojadła podaje wędkarzom najbliższe dostępne łowiska PZW w naszej okolicy:
 
Jezioro Lubięcin Duży
Jezioro Lubięcin Mały
Jezioro Jeziorna
Jezioro Liny Duże
Jezioro Świętno
Jezioro Zabór
Jezioro Liwno Małe Zabór
Wapna Zabór
Rzeka Obrzyca
Jezioro Paklicko Wielkie
Jezioro Goszcza
Jezioro Lubie
Jezioro Łagów
Jezioro Krutla
Wapna Brzezie Pomorskie
Wapna Jordanowo
 
Jednocześnie informujemy, że wędkarze, którzy wykupili składkę w 2022 r. na jeden akwen czyli rzekę Odrę mogą pobrać bezpłatnie w jakimkolwiek kole PZW hologram uprawniający do wędkowania na wszystkich akwenach okręgu PZW Zielona Góra.
 
 
 
ZARZĄD KOŁA PZW
W BOJADŁACH
1 ... 4 5 6 7 8 ... 19