Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bojadła

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła określone zostały Zarządzeniem nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Bojadła z dnia 31 stycznia 2023 r.  Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojadła na rok szkolny 2023/2024 wynikają z ogłoszenia Wójta Gminy Bojadła z dnia 31.01.2023 r.  (Do pobrania poniżej).
 
W sprawach dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się bezpośrednio z sekretariatami szkół: 
Zespół Edukacyjny w Bojadłach – ul. Szkolna 1, 66-130 Bojadła, nr tel. 68 352 33 14, zebojadla@bojadla.pl, https://zebojadla.edupage.org
Szkoła Podstawowa w Klenicy- ul. Bolesława Chrobrego 68, 66-133 Klenica, 68 352 35 14, spklenica@bojadla.pl, https://www.spklenica.edu.pl

Załączniki

IV Ogólnopolski Konkurs na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla dzieci rolników urodzonych w latach 2008-2012.
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki ( min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.
Kompletne zgłoszenie tj. rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 20 marca 2023 r. poczta tradycyjną lub elektroniczną na adres KRUS OR w Zielonej Górze ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra bądź zielona@krus.gov.pl.
Konkurs ma charakter ogólnopolski i przebiega w dwóch etapach wojewódzkim i ogólnopolskim. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. 

INFORMACJA O KONTAKCIE W SPRAWIE WĘGLA

Proszę Państwa.
Osoby, które złożyły wniosek o zakup węgla dostaną na podany przez siebie numer telefonu SMSa z numerem rachunku bankowego, na ktory trzeba wpłacić pieniądze.
SMS bedzie wysyłany z numeru 881 921 677. 
Proszę nie odpowiadać na przesłane wiadomości.
Wszelkie informacje odnośnie zakupu są dostępne w Urzędzie w godzinach funkcjonowania.

Spotkanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Sołeckiego.

Załączniki

Zapraszamy na Konsultacje społeczne

Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Bojadła informuję, iż w dniu 15 lutego 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach (sala kameralna na parterze) o godz. 16.00 odbędą się konsultacje społeczne  dotyczące zmiany rodzaju miejscowości Sosnówka, Karczemka i Pólko.
 
 
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Informacja o punkcie LGD w Zaborze

W O Ś P 2023

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Zbiórki fantów na WOŚP oraz zbiórki WOŚP

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Klenicy, Gmina Bojadła

1 ... 4 5 6 7 8 ... 20