Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Budowa sieci wodociągowej dosyłowej z miejscowości Bojadła do miejscowości Pyrnik

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Całkowita wartość inwestycji: 1 353 935,15 zł.
Wartość dofinansowania z RFIL: 635 623,40zł.
 
W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową dosyłową z miejscowości Bojadła do miejscowości Pyrnik z rur PE 110mm o dł. 3,765 km, zbiornik wyrównawczy o poj. 75m3 i  stację podwyższania ciśnienia wody w Pyrniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją