Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Dotacja na usuwanie Azbestu w 2023 roku

„Aktywna tablica” na rok 2023 r.

Budowa boiska sportowego w Klenicy

Budowa drogi wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Siadcza

Rozbudowa SUW w Bojadłach wraz z budową zbiornika retencyjnego dla miejscowości Klenica

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kartno

Przebudowa dróg gminnych nr 000543F w miejscowości Klenica i nr 000507F oraz nr 000509F w miejscowości Bojadła na terenie Gminy Bojadła – etap II

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2023

Gmina Bojadła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa udzielone w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.  
 
Dofinansowanie w wysokości 2.500,00 zł  otrzymało Przedszkole Samorządowe w Bojadłach. Przy udziale własnym w wysokości 625,00 zł całkowity koszt zadania wyniesie 3.125,00.
 
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz  realizację działań promujących czytelnictwo: m.in. organizację wystaw i konkursów oraz imprez czytelniczych.

Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w Bojadłach

Remont kuchni w SP Bojadłach w budynku przedszkola

1 2 3 4 5