Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Dotacja na usuwanie folii rolniczych w 2022 roku

Dotacja na usuwanie Azbestu w 2022 roku

Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2022

Dofinansowanie w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

Gmina Bojadła przystąpiła do programu "Cyfrowa Gmina" , ktory został ogłoszony przez Centrum Projektow Polska Cyfrowa w ramach  Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST-REACT EU.
Dzięki temu projektowi otrzymamy dofinansowanie w kwocie 100 000 zł na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Zostanie zakupiony sprzęt  IT i oprogramowanie, licencje niezbędne do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej. Dodatkowo zostanie przeprowadzona Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
 

Przebudowa dróg gminnych nr 000543F w miejscowości Klenica i nr 000507F oraz nr 000509F w miejscowości Bojadła na terenie Gminy Bojadła

Laboratoria Przyszłości

W dniu 26 listopada 2021r. Gmina Bojadła otrzymała 90 000 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości”.
 
Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach jego realizacji szkoły otrzymują  wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Środki na zakup wyposażenia wybranego z katalogu opracowanego na potrzeby realizacji programu otrzymały:
 
  1. Szkoła Podstawowa w Bojadłach - 60 000 zł.
  2. Szkoła Podstawowa w Klenicy - 30 000 zł.
Dzięki otrzymanemu wsparciu  do 1 września 2022r. do szkół trafią m.in.:
  • Drukarki 3D z akcesoriami,
  • Zestawy FORBOT do kursu Arduino,
  • Sprzęty do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (aparaty, mikrofony, oświetlenie, gimbale, statywy, blendy),
  • Sprzęty i pomoce (lutownice, stół laboratoryjny, tablice magnetyczne, zestawy edukacyjne i konstrukcyjne).
 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach realizuje projekt "Cyfrowa Ewolucja Kultury"

Doświetlenie przejścia dla pieszych w Klenicy

W trosce o poprawę bezpieczeństwa pieszych w Gminie Bojadła kolejne przejście dla pieszych zostało doświetlone.
W dniu 8 grudnia 2021 r. przekazano do eksploatacji doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w miejscowości Klenica przy ul. Bolesława Chrobrego (przy szkole , km 43 + 277). Zadanie realizowane było przez Gminę Bojadła. Całkowity koszt zadania wyniósł 22 011,00 zł. Województwo Lubuskie przekazało Gminie Bojadła dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 50% kosztów tj. 11 006,00zł, koszt własny wyniósł 11 005,00zł. Wykonawcą robót była ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ze Szczecina. Doświetlenie przejścia polegało na montażu dodatkowych źródeł światła w rejonie przejścia po każdej ze stron, usytuowanych od strony najazdu. Dzięki temu kierowcy lepiej widzą pieszego, który chce przejść przez jezdnię.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Doświetlenie przejścia w Klenicy

Dofinansowanie na zakup książek w Gminnej Bibliotece Publicznej

1 2 3 4