Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Dotacja na usuwanie folii rolniczych w 2021 roku

Gmina Bojadła otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

 
Gmina Bojadła  znalazła się na liście 1604 gmin, które otrzymają 100%  dofinansowana w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Ze złożonych w październiku ubiegłego roku 115 wniosków 104 przeszło pozytywną weryfikację i Gmina Bojadła otrzyma 326 500, 00 zł na zakup sprzętu w postaci 101 komputerów (89 laptopów i 12 komputerów stacjonarnych) wraz z oprogramowaniem oraz 3 tablety. Informujemy, że w trakcie oceny wniosków Operator konkursu obniżył kwotę dofinansowania komputera z 3500 zł na 2500 zł oraz tabletu z 1500 zł na 1000 zł.
Gmina Bojadła przystąpiła do procedury podpisania umowy o przyznanie grantu. Po otrzymaniu środków do budżetu Gminy rozpocznie się procedura przetargowa.
Informujemy, że ze wszystkimi osobami, które złożyły wnioski o objęcie wsparciem i nie otrzymały informacji o ich negatywnej weryfikacji będziemy kontaktować się indywidualnie w celu podpisania umowy przekazania sprzętu.      
czytaj dalej

Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki

31 sierpnia 2021r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Kargowej odbyło się uroczyste podpisanie przez Wójta Gminy Krzysztofa Gola oraz Skarbnik Gminy Irenę Sochala z wicemarszałkiem Łukaszem Poryckim i Skarbnikiem Województwa Alicją Woźniak umowy o  dofinansowanie projektu „Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki!”. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu przyznano 126 516,63 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 107 539,13 PLN. W ramach działań projektowych 70 dzieci Przedszkola Samorządowego w Bojadłach skorzysta z dodatkowych zajęć dydaktycznych, a 4 nauczycieli zostanie skierowanych na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje. W ramach projektu zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Dotacja na przedszkolaki

Dobra informacja dla Gminy Bojadła

 
Kolejna dobra informacja dla samorządów!
 
Gminie Bojadła w ramach Funduszu inwestycji lokalnych przyznano 658 715  zł Na Budowę Sieci wodociągowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link do pełnej relacji na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
 

 

KLUB SENIORA W GMINIE BOJADŁA

  • 03-09-2020
  • Autor: Karol Matysik
  • drukuj

INFORMACJA O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA na "Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica"

DOFINANSOWANIE EFRROW - Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem urządzeń do obsługi oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bojadła”

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bojadła

Dofinansowanie dla Gminy Bojadła z Projektu "Zdalna Szkoła +"

Zatwierdzenie wniosku rozliczającego w ramach umowy nr 9251469911 nastąpiło w dniu  04.06.2021.
W sumie zostało kupionych 9 komputerów stacjonarnych w zestawie z monitorem oraz niezbędnym oprogramowaniem biurowym do tego 3 laptopy, 3 tablety i drukarka
1 2 3 4 5