Kalendarz wydarzeńRolnik

Informacja Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim

  • 03-03-2023
W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone obowiązki posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków oraz badanie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych. Jednak z uwagi na zauważalną poprawę sytuacji epidemiologicznej należy oczekiwać przywrócenia ww. obowiązków. W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego czas na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie szkoleń oraz przeprowadzenie badań sprzętu będzie wynosił 30 dni. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim przypomina rolnikom o obowiązku wykonywania badań opryskiwaczy oraz o uzupełnieniu szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją