Kalendarz wydarzeńKomunikaty

IV Ogólnopolski Konkurs na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

  • 30-01-2023
Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla dzieci rolników urodzonych w latach 2008-2012.
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki ( min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.
Kompletne zgłoszenie tj. rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 20 marca 2023 r. poczta tradycyjną lub elektroniczną na adres KRUS OR w Zielonej Górze ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra bądź zielona@krus.gov.pl.
Konkurs ma charakter ogólnopolski i przebiega w dwóch etapach wojewódzkim i ogólnopolskim. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją