Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bojadła

  • 20-02-2023
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła określone zostały Zarządzeniem nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Bojadła z dnia 31 stycznia 2023 r.  Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojadła na rok szkolny 2023/2024 wynikają z ogłoszenia Wójta Gminy Bojadła z dnia 31.01.2023 r.  (Do pobrania poniżej).
 
W sprawach dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się bezpośrednio z sekretariatami szkół: 
Zespół Edukacyjny w Bojadłach – ul. Szkolna 1, 66-130 Bojadła, nr tel. 68 352 33 14, zebojadla@bojadla.pl, https://zebojadla.edupage.org
Szkoła Podstawowa w Klenicy- ul. Bolesława Chrobrego 68, 66-133 Klenica, 68 352 35 14, spklenica@bojadla.pl, https://www.spklenica.edu.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki