Kalendarz wydarzeńUłatwienia dla niepełnosprawnych

Koordynator do spraw dostępności

  • 07-12-2020
Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie  Bojadła
Wójt Gminy  Bojadła wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminie Bojadła. Funkcję będzie pełniła Pani  Marta Plawgo - Biernat, Pełnomocnik wójta ds. profilaktyki i uzaleznień
Podstawa prawna:
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności  było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.
 
Zadania koordynatora ds. dostępności
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:
- wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy oraz OPS
- przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy i OPS w Bojadłach;
- monitorowaniem działalności Urzędu Gminy  i OPS w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności w Gminie Bojadła – Marta Plawgo - Biernat
 
adres do korespondencji: ul. Sulechowska 35 66-130 Bojadła
telefon: 68 352 33 32

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki