Kalendarz wydarzeńDla mieszkańca

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII O WŚCIEKLIŹNIE

  • 11-01-2022
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze z dnia 05.01.2022 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421):
Szczepienia psów, kotów, lisów  przeciwko wściekliźnie
1.  Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2.  Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
 
Niewywiązywanie się z tego obowiązku powoduje zwiększone ryzyko zakażenia nie tylko Waszych podopiecznych  ale również Was i Waszych bliskich wirusem wścieklizny, ponadto jest to wykroczenie podlegające karze grzywny.
 
Województwo Lubuskie jest strefą o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem wścieklizny dzięki prowadzonym od wielu lat programom zwalczania tej choroby, opartym na zwalczaniu i profilaktyce, której głównym elementem jest szczepienie psów i lisów p/ko wściekliźnie. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze w związku z sytuacją epizootyczną dotyczącą zakażeń wirusem wścieklizny w województwie mazowieckim, w którym w 2021r. stwierdzono 110 przypadków wścieklizny: u psów - 3, kotów – 6, u lisów 97  i u zwierząt pozostałych  7 (nietoperze, jenoty, sarny, kuny) i wydaniem w związku z tym przez Wojewodę Mazowieckiego rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie województwa mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2021r. , w którym nakazuje szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie, zaleca profilaktyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie kotów mimo, że na dzień dzisiejszy nie ma takiego obowiązku.
Jak podaje Główny Lekarz Weterynarii w komunikacie z dnia 16.12.2021 r. w  2021 r. wściekliznę u zwierząt domowych i dzikich stwierdzono w Polsce  w trzech województwach: mazowieckim, podkarpackim i świętokrzyskim, w tym u 8 zwierząt domowych (6 kotów i 2 psów). Zwierzęta, u których wykryto chorobę, nie były szczepione przeciwko wściekliźnie.
Wścieklizna jest  jedną z najbardziej śmiercionośnych chorób odzwierzęcych, która  od ponad 4000 lat nęka prawie każdy zakątek świata. Około 99% przypadków wścieklizny u ludzi jest spowodowanych ukąszeniami zakażonych psów.
Dołóżmy więc razem wszelkich starań, aby jej skutecznie zapobiegać szczepiąc profilaktycznie swoje psy i koty przeciw tej chorobie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją