Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2023

  • 30-06-2023
Gmina Bojadła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa udzielone w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.  
 
Dofinansowanie w wysokości 2.500,00 zł  otrzymało Przedszkole Samorządowe w Bojadłach. Przy udziale własnym w wysokości 625,00 zł całkowity koszt zadania wyniesie 3.125,00.
 
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz  realizację działań promujących czytelnictwo: m.in. organizację wystaw i konkursów oraz imprez czytelniczych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją