Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kartno

  • 13-07-2023
Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
Całkowita wartość inwestycji: 969.095,23 zł,
Wartość dofinansowania PRF Polski Ład PIS: 878.390,66 zł.
Wkład własny: 90.704,57 zł.
 
W ramach inwestycji przebudowano 702m drogi gminnej w miejscowości Kartno. Wykonano m.in. następujące prace: korytowanie, stabilizacja gruntu betonem, ułożenie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokości od 3,5m do 5m.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Droga w Kartnie

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Otwarcie drogi w Kartnie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją