Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

„Aktywna tablica” na rok 2023 r.

  • 28-08-2023
W sierpniu br. Gmina Bojadła podpisała z Wojewodą Lubuskim umowę na wsparcie finansowe działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania, tj. na wyposażenie  w nowoczesne pomoce multimedialne i dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli dla uczniów posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia w kwocie 35.000,00 zostanie przekazana Szkole Podstawowej w Klenicy. Przy wkładzie własnym w wysokości 8.750,00 zł całkowity koszt zadania wyniesie 42.750,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją