Kalendarz wydarzeńNumery Kont Bankowych

Informacje o kontach bankowych

  • 27-08-2020
Bank Spółdzielczy Nowa Sól
64 9674 0006 0000 0030 3390 0001
 
wpłaty podatkowe
63 9674 0006 0000 0030 3390 0019
 
wpłaty za wodę i ścieki
36 9674 0006 0000 0030 3390 0020
 
wpłaty pozostałe (czynsz, opłata skarbowa i inne)
39 9674 0006 0000 0030 3390 0063
 
wpłaty depozytowe
10 9674 0006 0000 0030 3390 0003
 
Od 2016 roku Gmina wprowadza systematycznie rachunki indywidulane proszę zwracać uwagę na decyzję podatkowe i rachunki za wodę i ścieki !

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją