Kalendarz wydarzeńCzyste Powietrze

Dane z WFOŚiGW odnośnie wniosków złożonych z Czystego Powietrza stan na 31.12.2022r.

  • 10-01-2023
 
 
Lp.
Gmina
Liczba złożonych wniosków [szt.]
Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
1
Bojadła
83
78
53
639 347,92  
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją