Kalendarz wydarzeńPolicja

ZOSTAŃ ZIELONOGÓRSKIM POLICJANTEM

 • 16-02-2022

TWÓJ DZIELNICOWY

TWÓJ DZIELNICOWY:
Rejon służbowy dzielnicowego: Bojadła, Bełcze, Karczemka, Kartno, Pólko, Klenica, Kleniczki, Młynkowo, Wirówek, Przewóz, Pyrnik, Susłów, Sosnówka, Siadcza
Komisariat Policji w Sulechowie, ul. M.Konopnickiej 15
Posterunek Policji w Trzebiechowie, ul. Parkowa 1 b
Punkt przyjęć czynny w poniedziałek od 1000 do 1400 
 
Kierownik Posterunku: st. asp. Leszek Kurylczyk
tel. 68 476 23 61
kom. 519 534 258
 
 Dzielnicowy: młodszy aspirant Michał Kozłowski
 kom. 519 534 632
 
 Całodobowy dyżurny KMP w Zielonej Górze
 tel. 997
 tel. 68 47 62 411

ZOSTAŃ ZIELONOGÓRSKIM POLICJANTEM

NABÓR DO POLICJI
Zapraszmy do obejżenia filmu promującego Zielonogórską Policję : https://youtu.be/VOk1eM3D7T4
Kim jesteśmy?
Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji).
ZOSTAŃ ZIELONOGÓRSKIM POLICJANTEM
 
Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:
 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 • wynagrodzenie 4854 zł netto po kursie podstawowym do 26 roku życia, 4544 zł netto po kursie podstawowym powyżej 26 roku życia;
 • nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
 • prawa emerytalne po 25 latach służby;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość rozwoju zawodowego, a dla osób z wyższym wykształceniem możliwość zdobycia stopnia oficerskiego;
 • szeroki katalog specjalizacji;
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu.
 
KRYTERIA:
 
artykuł 25 ustęp 1 Ustawy z dnia 6.04.1990 roku o Policji
 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający w pełni z praw publicznych;
 • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej to jest odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).
 
Wymagane niżej wymienione dokumenty możesz złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim:
 
Z chwilą złożenia dokumentów rozpoczyna się procedura kwalifikacyjna:
 
 • test wiedzy i test sprawności fizycznej przeprowadzany na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub jednej ze szkół policyjnych - wykaz materiałów do testu wiedzy na stronach internetowych;
 • test psychologiczny – komputerowy test psychologicznych oraz rozmowa z psychologiem policyjnym;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • komisja lekarska - ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;
 • postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl ) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji (www.lubuska.policja.gov.pl ), bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub pracownikami kadr Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze telefon 47 795 2610, 47 795 2612.
 
Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w zajęciach przygotowujących kandydatów do służby w Policji do testu sprawności fizycznej – zajęcia w każdą środę od godziny 12.00 do 14.00 na hali akrobatycznej przy ulicy Urszuli w Zielonej Górze.
Więcej informacji:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją