Kalendarz wydarzeńAzbest

Ponowne Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku.

  • 18-07-2023
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bojadła
dotyczące dofinansowania
usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku

Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bojadła w 2023 roku.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy zainteresowani są usunięciem w 2023 r. azbestu i
wyrobów zawierających azbest ze swojej posesji mogą złożyć do Urzędu Gminy Bojadła (pokój nr 2a) stosowny wniosek
w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2023 r.

Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła lub na stronie internetowej
www.bojadla.pl. Ilość odpadów zawierających azbest planowana do usunięcia w 2023 r. powinna być podana na podstawie
dokładnego obmiaru.

Kosztami obejmującymi dofinansowanie w wysokości 70% będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Pozostałe 30% kosztów wkład własny wnioskodawcy.

Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki