sheep

Menu witryny

O nas •PDF• •Drukuj•
•Wpisany przez •   

Przedszkole Samorz±dowe w Bojadłach to placówka funkcjonuj±ca jako jeden odziała miejscowy.

W budynku Przedszkola w Bojadłach zajęcia maj± również uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bojadłach.

Od roku 2003 Przedszkole i Szkoła wchodz± w skład Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach.

Placówka zatrudnia 10 pracowników: 3 nauczycielki, 2 woĽne oddziałowe, 1intendentkę, 2 kucharki.

Przedszkolem kieruje dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach pani mgr Joanna Ani¶kiewicz.

Wszystkie nauczycielki posiadaj± wykształcenie kierunkowe, zgodne z wymaganiami stawianymi nauczycielom przedszkola.

Cała kadra pedagogiczna uczestniczy w ustawicznym doskonaleniu zawodowym korzystaj±c z różnych jego form.

Przedszkole czynne jest w dni powszednie ? 10 godzin dziennie (06.30 ? 16.30).

Dzieci mog± korzystać z trzech posiłków dziennie, przygotowywanych w kuchni przedszkolnej w Bojadłach lub posilaj± się ¶niadaniem przynoszonym z domu.


Przedszkole Samorz±dowe w Bojadłach jest placówk± ciekaw±, nowoczesn±, przyjazn± dzieciom i rodzicom, spełniaj±c± wszelkie wymogi edukacyjne.

Pozdrawiamy i zapraszamy!