•Drukuj•
•Wpisany przez •   
••wtorek•, 08 •marca• 2016 00:00•

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Bojadłach

na rok szkolny 2016/2017

 

 

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach

OGŁASZA REKRUTACJĘ DZIECI NA WOLNE MIEJSCA
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BOJADŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017.


TERMIN REKRUTACJI:
OD 8 DO 31 MARCA 2016 r.


WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA UDOSTĘPNIONE SĄ W BIURZE PRZEDSZKOLA I NA STRONIE

www.przedszkole.bojadla.pl


WYPEŁNIONE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA WRAZ
Z ZAŁĄCZNIKAMI DO WGLĄDU NA TABLICY OGŁOSZEŃ W PRZEDSZKOLU

ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA

www.przedszkole.bojadla.pl

_________________________________________________________________________________________

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017

do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bojadła

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie deklaracji przez rodziców o kontynuowanie edukacji przedszkolnej dziecka

od 1 marca 2016

do 7 marca 2016

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 8 marca 2016

do 31 marca 2016

od 29 kwietnia 2016

do 13 maja 2016

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015, poz. 2156 z późn.zm.)

od 1 kwietnia 2016

do 5 kwietnia 2016

od 16 maja 2016

do 18 maja 2016

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 kwietnia 2016

 

20 maja 2016

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11 kwietnia 2016

do 22 kwietnia 2016

od 23 maja 2016

do 30 maja 2016

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 kwietnia 2016

31 maja 2016

Wniosek

Joanna Aniśkiewicz

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach

•Poprawiony: ••czwartek•, 17 •marca• 2016 21:24••