O nas •Drukuj•
•Wpisany przez •   

Przedszkole Samorządowe w Bojadłach to placówka funkcjonująca jako jeden odziała miejscowy.

W budynku Przedszkola w Bojadłach zajęcia mają również uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bojadłach.

Od roku 2003 Przedszkole i Szkoła wchodzą w skład Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach.

Placówka zatrudnia 10 pracowników: 3 nauczycielki, 2 woźne oddziałowe, 1intendentkę, 2 kucharki.

Przedszkolem kieruje dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach pani mgr Joanna Aniśkiewicz.

Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie kierunkowe, zgodne z wymaganiami stawianymi nauczycielom przedszkola.

Cała kadra pedagogiczna uczestniczy w ustawicznym doskonaleniu zawodowym korzystając z różnych jego form.

Przedszkole czynne jest w dni powszednie ? 10 godzin dziennie (06.30 ? 16.30).

Dzieci mogą korzystać z trzech posiłków dziennie, przygotowywanych w kuchni przedszkolnej w Bojadłach lub posilają się śniadaniem przynoszonym z domu.


Przedszkole Samorządowe w Bojadłach jest placówką ciekawą, nowoczesną, przyjazną dzieciom i rodzicom, spełniającą wszelkie wymogi edukacyjne.

Pozdrawiamy i zapraszamy!