Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Przebudowa dróg gminnych nr 000543F w miejscowości Klenica i nr 000507F oraz nr 000509F w miejscowości Bojadła na terenie Gminy Bojadła – etap II

Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” oraz Lubuskiego Funduszu Samorządowego. 

Całkowita wartość inwestycji etapu II:  1.035.823,43 zł,
Wartość dofinansowania z PROW 2014-2020:  596.496,00 zł.
Wartość dofinansowania z LFS : 100.000,00 zł
Wkład własny: 339.327,43 zł.

W ramach inwestycji przebudowano 594m dróg gminnych (ul. Słoneczna i ul. Boczna) w miejscowości Bojadła. Wykonano m.in. następujące prace: frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, korytowanie, stabilizacja gruntu betonem, ułożenie podbudowy z kruszywa, ułożenie warstwy wyrównawczej z  masy asfaltowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i masy asfaltowej o szerokości od 3,5m do 5m oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Ulica Boczna i Sloneczna

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją