Logo: BIP

Kalendarz wydarzeń



Realizowane projekty

Dofinansowanie dla Gminy Bojadła z Projektu "Zdalna Szkoła"

Zatwierdzenie wniosku rozliczającego w ramach umowy nr 2357/2020 nastąpiło  w dniu 22.02.2021
Zakupiony sprzęt został przekazany do Szkół w Bojadłach i Klenicy, które udostępniły go uczniom i nauczycielom.
W sumie do szkół trafiło 12 laptopów i 16 tabletów.
 

Dotacja na usuwanie Azbestu w 2020 roku

Dofinansowanie dla Gminy Bojadła do Konsultacji Społecznych nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w ramach Projektu „Partycypacja w planowaniu”

Realizacja w ramach projektu "Partycypacja w Planowaniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. (POWR.02.19.00-00-KP13/18)
Gmina Bojadła w ramach Projektu Partycypacja w Planowaniu otrzymała 31 436,00 zł na Konsultacje Społeczne nad  nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojadła.

Dotacja na usuwanie Azbestu w 2019 roku

Dotacja na usuwanie Azbestu w 2018 roku

Dotacja na usuwanie Azbestu w 2017 roku

Dotacja na usuwanie Azbestu w 2016 roku

1 2 3 4 5