Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Budowa sieci wodociągowej dosyłowej z miejscowości Bojadła do miejscowości Pyrnik

Przebudowa drogi gminnej nr 000575F Sosnówka Pólko

Budowa drogi gminnej nr 000505F Bełcze Susłów

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klenica ul. Podwalna

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła ul. Kresowa i ul. Cicha

Dotacja na usuwanie folii rolniczych w 2022 roku

Dotacja na usuwanie Azbestu w 2022 roku

Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2022

Dofinansowanie w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

Gmina Bojadła przystąpiła do programu "Cyfrowa Gmina" , ktory został ogłoszony przez Centrum Projektow Polska Cyfrowa w ramach  Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST-REACT EU.
Dzięki temu projektowi otrzymamy dofinansowanie w kwocie 100 000 zł na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Zostanie zakupiony sprzęt  IT i oprogramowanie, licencje niezbędne do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej. Dodatkowo zostanie przeprowadzona Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
 

Przebudowa dróg gminnych nr 000543F w miejscowości Klenica i nr 000507F oraz nr 000509F w miejscowości Bojadła na terenie Gminy Bojadła - Etap I

1 2 3 4 5