Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAktualności

Zmiana godzin pracy PSZOK

Informacja dotycząca godzin pracy PSZOK w Bojadłach
 
Informuję iż Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działający w Gminie Bojadła przy ul. Sulechowskiej 42 będzie nieczynny
w następujących terminach:
- 24.12.2021 – nieczynne
- 31.12.2021  - nieczynne
- 07.01.2022 – nieczynne
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej zaprasza do służby

Objazdowe Mikołajki w Gminie Bojadła

4 listopada zapraszamy na Mobilny Punkt Informacyjny

Pasowanie na ucznia

Nadchodzi taki czas w życiu każdego dziecka, kiedy rozpoczyna edukację szkolną.To wielki krok dla jego rozwoju i przyszłości.
14 października 2021r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach oraz Szkole Podstawowej w Klenicy odbyły się wspaniałe uroczystości – ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych na które został zaproszony Wójt Gminy  Krzysztof Gola. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z radością w sercach i z przejęciem zaprezentowali przygotowane, pod okiem swoich nauczycielek wierszyki, zaśpiewali piosenki i zatańczyli - zasługując na  podziw i rzęsiste oklaski.
Po prezentacji uczniów nastąpiła ceremonia ślubowania uczniów i pasowania wielkim ołówkiem, którego dokonała p. Dyrektor Marta Piotrowska w Bojadłach oraz p. Dyrektor Marcin Cieślik w Klenicy. Uczestniczący w uroczystości p. Wójt Krzysztof  Gola skierował do dzieci słowa uznania oraz życzył im, aby nauka była dla nich wspaniałą przygodą. Pierwszaki otrzymały od Pana Wójta pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Prezenty dla dzieci wręczyli również Rodzice. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Pasowanie uczniów 2021

Koło Gospodyń Wiejskich w Bełczu zaprasza na Festyn

Koło Gospodyń Wiejskich w Klenicy zaprasza na Festyn

Kurs e-learningowy dla dzieci rolników

Zasady przyznawania nagród https://kurs.gov.pl/zadania-kurs/prewencja 

Zapraszamy chętnych do zapisu.

Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki

31 sierpnia 2021r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Kargowej odbyło się uroczyste podpisanie przez Wójta Gminy Krzysztofa Gola oraz Skarbnik Gminy Irenę Sochala z wicemarszałkiem Łukaszem Poryckim i Skarbnikiem Województwa Alicją Woźniak umowy o  dofinansowanie projektu „Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki!”. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu przyznano 126 516,63 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 107 539,13 PLN. W ramach działań projektowych 70 dzieci Przedszkola Samorządowego w Bojadłach skorzysta z dodatkowych zajęć dydaktycznych, a 4 nauczycieli zostanie skierowanych na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje. W ramach projektu zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Dotacja na przedszkolaki